Visie

Woningaanbod

Nijmegen
012
Golden Deliciousstraat 42
€ 347500 k.k.
lees meer »
Batenburg
001
Liendensedijk 1
€ 365000 k.k.
lees meer »
SCVM Certificering

Waarde huis

Waarde huis in Wijchen

Toekomst visie huizenprijzen Wijchen

Hieronder onze visie op de woningmarkt
eigen woning
de toekomst
de Wijchense woningmarkt

Eigen woning is goede belegging
In de periode vanaf de jaren ’80 tot medio 2008 zijn de huizenprijzen in Nederland explosief gestegen. In de jaren ’90 was een jaarlijkse waardestijging van 10% heel normaal. Sinds het najaar van 2008 is wereldwijd sprake van de grootste economische crisis sinds de jaren ’30. Toch sinds de huizenprijzen in Nederland sindsdien maar ongeveer met 10% gedaald. De eigen woning is daarmee de afgelopen tientallen jaren een prima belegging gebleken.

Wat brengt de toekomst?
De economische vooruitzichten voor de komende jaren zijn onzeker. De verwachting is dat de crisis nog wel enkele jaren kan aanhouden. Mensen zijn terughoudend bij het doen van grote uitgaven. Dit heeft zijn weerslag op de woningmarkt. De woningmarkt heeft zich de afgelopen jaren dan ook ontwikkeld van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt. In vergelijking met enkele jaren geleden is het aantal verkopen meer dan gehalveerd. Toch hebben erg veel mensen een verhuiswens. Dit blijkt onder meer uit het groot aantal bezichtigingen tijdens bijvoorbeeld Open Huizendagen. Probleem is dat de doorstroming mar niet op gang komt. Hiervoor zijn verschillende oorzaken:

Ik verwacht niet dat de hypotheekrenteaftrek geheel komt te vervallen, maar deze zal de komende jaren wel worden ingeperkt. Zo mag vanaf augustus 2011 het aflossingsvrije deel van een hypotheek nog maar 50% van de hoofdsom zijn. Ter bescherming van de consument vind ik dit overigens wel een goede ontwikkeling. De lening moet uiteindelijk toch worden afgelost. Ook zal de renteaftrek voor tophypotheken verder onder druk komen te staan.
Belangrijk voor de woningmarkt is ook de ontwikkeling van de hypotheekrente. Als het economisch tij verbetert wordt de vraag naar krediet groter waardoor de (hypotheek-)rente zal gaan stijgen. Dit betekent dat mensen minder kunnen lenen.

Onder aanvoering van de Vereniging Eigen Huis wordt ook al jaren gepleit voor afschaffing van de overdrachtsbelasting (6%). Een algehele afschaffing zie ik er niet komen. Er gaan wel steeds meer geluiden op om de overdrachtsbelasting voor starters (gedeeltelijk) af te schaffen. Een dergelijke maatregel is hard nodig, omdat voor veel jongeren de aankoop van een eigen woning met het huidige prijsniveau bijna onbetaalbaar is geworden.
Al met al verwacht ik dat de huizenprijzen de komende 3 tot 5 jaar gemiddeld licht zullen blijven dalen. Omdat met name de starters op de woningmarkt het moeilijk gaan krijgen, verwacht ik dat deze waardedaling met name aan de onderkant van de markt,maar ook in het middensegment gaat optreden. Als de economische recessie voorbij is verwacht ik dat de huizenprijzen stabiel zullen blijven, en daarna op termijn weer licht kunnen gaan stijgen.

Wat betekent dit alles voor de Wijchense woningmarkt?
Ik verwacht dat de woningmarkt van Wijchen weinig zal afwijken van de landelijke trend.
Al enkele jaren is het aanbod aan woningen groter dan de vraag. Het aantal verkopen blijft op dit moment (2011) behoorlijk achter bij een jaar of vier geleden. De kopers van nu gaan vooral voor modern en hoogwaardig afgewerkte woningen, woningen met een bijzondere ligging, woningen die zijn gelegen in ruim opgezette wijken, en woningen die voor een scherpe vraagprijs te koop worden aangeboden.

Wijken als Aalsburg, Blauwe Hof, Hofsedam en Kerkeveld zullen daarom de komende jaren gewild blijven. Omdat mensen nou eenmaal graag ‘vrij’ wonen geldt dit geldt ook voor mooi gelegen woningen op ruime kavels in het buitengebied. Deze blijven namelijk schaars. Door de toenemende vergrijzing zal ook de vraag naar (luxe) appartementen in het centrum groter worden. Appartementen met een buitenruimte (balkon/dakterras) en een eigen parkeerplaats blijven extra gewild. Ik verwacht dat al deze woningen tenminste hun waarde zullen houden en op termijn wellicht weer wat duurder zullen gaan worden.

Oudere woningen met achterstallig onderhoud of woningen in woonwijken met wat minder openbare ruimte (Diepvoorde, Hoogmeer, Elsland) zullen de komende jaren moeilijk verkoopbaar blijken. De prijzen van deze woningen zullen daarom behoorlijk onder druk komen te staan. Door de verkoop van huurwoningen zal de leefbaarheid van wijken als Homberg, Heilige Stoel en Diepvoorde echter verbeteren. Dit zal deze wijken weer wat aantrekkelijk maken.